| | |

CentOS prievadų atidarymas arba blokavimas naudojant iptables

centosTikrinam ar ugniasienė (ne)blokuoja prievadų (angl. port):

iptables -L -n

Jei reikia atliekam reikiamų prievadų pridėjimą. Pagal nutylėjimą konfigūracija saugoma /etc/sysconfig/iptables faile:

nano /etc/sysconfig/iptables

Jei norime atidaryti 80 prievadą (port) pridedame tokią taisyklę:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Galime pridėti ir taip:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Jei reikia ištrinti taisyklę, pvz, Nr. 5 :

iptables -D INPUT 5

Jei norime pakoreguoti, pvz, leisti prisijungti tik iš tam tikro potinklio:

iptables -R INPUT 5 -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j ACCEPT

Patikrinam taisykles:

sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
...

Sukuriam taisyklę blokuoti visą likusį srautą:

iptables -P INPUT DROP

Pasitikriname:

sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
...

Nepamirštam:

service iptables restart
service iptables save

Tikrinam ar prievadai atidaryti:

netstat -tulpn | less

arba

nmap -sT -O localhost

Pastaba:

CentOS/RHEL 6 turi terminal-user interface (TUI) įrankį:

system-config-firewall-tui

system_firewall_centos6Pradedant CentOS ir RHEL 7, ugniasienės taisykles valdo firewalld paslaugų demonas. Komandinės eilutės klientas yra firewall-cmd, pasinaudojant juo galime valdyti/atnaujinti ugniasienės taisykles.
Norėdami atverti naują prievadą (pvz TCP / 80) nuolat, naudokite šias komandas:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Be „–permanent“ parametro, ugniasienės taisyklė neišliks perkrovus.

Komandos iptables keletas opcijų:

-A: (Append), adds a rule to the IP Tables
-L:  (List), shows the current rules
-m conntrack: allows rules to be based on the current connection state, elaborated in the the --cstate command.
--cstate: explains the states that connections can be in, there are 4: New, Related, Established, and Invalid
-p: (protocol), refers to the the protocol of the rule or of the packet to check.The specified protocol can be one of tcp, udp, udplite, icmp, esp, ah, sctp or the special keyword "all".
--dport: (port), refers to the the port through which the machine connects
-j: (jump), this command refers to the action that needs to be taken if something matches a  rule perfectly. It translates to one of four possibilities:
	-ACCEPT: the packet is accepted, and no further rules are processed
	-REJECT: the packet is rejected, and the 	sender is notified, and no further rules are processed
	-DROP: the packet is rejected, but the 	sender is not notified, and no further rules are processed
	-LOG: the packet is accepted but logged, and the following rules are processed 
-I: (Insert), adds a rule between two previous ones
-I INPUT 3: inserts a rule into the IP Table to make it the third in the list
-v: (verbose), offers more details about a rule
Kviečiu įvertinti įrašą!
[Viso: 0 Vidurkis: 0]

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

− 4 = 5