|

Po švaraus Raspbian įdiegimo (debian netinstall) (tęsinys)


Tęsiu įdiegimą švaraus Raspbian (debian atmaina Raspberry Pi įrenginiui).1. Prisijungiame per SSH. 

Dabar jau jungiuosi naudojant SSH, jei esame Windows vartotojai naudojame Putty arba jei esame linux naudotojai:

ssh [email protected]

kur 192.168.1.5 jūsų įrenginio IP adresas.

2. Tinklo nustatymai.
Prisijungus (root vartotoju) pirmiausia sutvarkau tinklo nustatymus, kad nebūtų kintantys:

nano etc/network/interfaces

Surandame ir pakeičiame eilutę “iface eth0 inet dhcp” :

iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254

Patikriname nustatymus /etc/resolv.conf

nano /etc/resolv.conf

ieškome įrašo nameserver (tai gali būti mūsų interneto tiekėjo DNS serveris arba gateway adresas), pvz. nameserver 192.168.1.254

Perkrauname tinklo sąsaja:

/etc/init.d/networking restart

Pagal poreikius koreguojame/sutvarkome hosts

nano /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost
192.168.1.10   server1.example.com     server1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Dabar koreguojame /etc/hostname

nano /etc/hostname

Failo turinį pakeičiame, įrašome server1.example.com ir išsagojame pakeitimus, tada vykdome:

/etc/init.d/hostname.sh

Tikriname

hostname
hostname -f

Abi komandos turi parodyti vienodą rezultatą server1.example.com

3. Atnaujinimai. Ieškome atnaujinimų:

apt-get update
apt-get upgrade

4.Diegiame sudo.Kad galėtume jungtis parastu vartotoju ir vykdyti root teisėmis komandas ir tam nereikėtų persijungti į root vartotoją, įsidiegiame sudo programą:

apt-get install sudo

jei reikia, konfigūruojame

nano /etc/sudoers

daugiau apie sudo nustatymą/naudojimą galima pasiskaityti čia

5. Diegiame papildomus paketus.

Diegiame raspi-config, patogus įrankis bazinių Raspberry Pi parametrų konfigūravimui:

apt-get install raspi-config

P.S. Po įdiegimo galime paleisti raspi-config komandą ir sukonfigūruoti keletą nustatymų, localė, laiko zona, slaptažodis ir t.t..

Datos ir laiko sinchronizacija:

apt-get install ntp ntpdate ntpdate -u ntp.ubuntu.com

Atnaujiname sertifikatus:

apt-get install ca-certificates

Turime švarią bazinę OS versiją, iš kurios galime daryti tai ko mums reikia savo ūkyje (samba, web serverį ir pan.).

Sėkmės.

Kviečiu įvertinti įrašą!
[Viso: 0 Vidurkis: 0]

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

+ 89 = 97