| | |

Denyhost ataskaitos munin

Įdiegus munin galime matyti denyhost rezultatus.

cd /usr/share/munin/plugins
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/munin-monitoring/contrib/master/plugins/network/hostsdeny
sudo chmod +x hostsdeny
sudo ln -s /usr/share/munin/plugins/denyhost /etc/munin/plugins/hostsdeny
sudo service munin-node restart

arba

sudo wget https://raw.githubusercontent.com/munin-monitoring/contrib/master/plugins/network/denyhosts
sudo chmod +x denyhosts
sudo ln -s /usr/share/munin/plugins/denyhosts /etc/munin/plugins/denyhosts
sudo service munin-node restart

atidarius koreguoti failą denyhosts suradau pabaigoje:

echo HostsDenied.value  `egrep -c "DenyHosts" $LOG`

keičiau paskutinę eilutę:

echo HostsDenied.value  `egrep -c "sshd:" $LOG`
Kviečiu įvertinti įrašą!
[Viso: 0 Vidurkis: 0]

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

4 + 6 =