| |

Postfix statistika su SendmailAnalyzer

Diegiame Postfix statistikos peržiūrai SendmailAnalyzer.
1. Atsisiunčiame ir diegiame:

wget http://sourceforge.net/projects/sa-report/files/latest/download -O sendmailanalyzer.tar.gz
tar -xvzf sendmailanalyzer.tar.gz
cd sendmailanalyzer-x.x/
perl Makefile.PL
make && make install

Konfigūracija randasi /usr/local/sendmailanalyzer/sendmailanalyzer.conf

2. Paleidžiame SendmailAnalyzer daemona:

/usr/local/sendmailanalyzer/sendmailanalyzer -f

3. Modifikuojame httpd.conf arba apache configūracinį failą pridedant:

Alias /sareport /usr/local/sendmailanalyzer/www

		<Directory /usr/local/sendmailanalyzer/www>
			Options ExecCGI
			AddHandler cgi-script .cgi
			DirectoryIndex sa_report.cgi
			Order deny,allow
			Deny from all
			Allow from 127.0.0.1
			Allow from ::1
			# Allow from .example.com
		</Directory>

4. Koreguojame crontab -e:

# SendmailAnalyzer log reporting daily cache
0 1 * * * /usr/local/sendmailanalyzer/sa_cache > /dev/null 2>&1
# On huge MTA you may want to have five minutes caching
#*/5 * * * * /usr/local/sendmailanalyzer/sa_cache -a > /dev/null 2>&1

5. Peržiūrime ataskaitas adresu http://jusu_svetaines_adresas/sareport

Kviečiu įvertinti įrašą!
[Viso: 0 Vidurkis: 0]

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

70 + = 76