|

Tar komandos naudojimas (linux)

Aprašysiu Tar komandos naudojimą (išskleisti archyvą ar supakuoti).

1. Jei norime sukurti archyvą tam tikro aplanko, pvz. /etc/ :

tar -czvf /home/etc-archyvas_20030526.tar.gz /etc/

Dažniausiai naudojami parametrai (en):
-c = create
-f = read to/from the named file (instead of the device /tape)
-t = list contents of .tar file
-r = append to a .tar file
-v = verbose (tells you everything its doing)
-z = compress files (not so useful for minc files)

Kelių aplankų archyvavimas į vieną failą:

tar -cvf failovardas.tar /path/to/file1 /path/to/file2 /path/to/file3

Jei norime, kad archyve nebūtų tam dalykų (aplankų/failų), naudojame parametrą –exclude  nurodydami ko neįtraukti,pvz:

tar -cvf failovardas.tar /etc --exclude='/etc/httpd'

Jei norime į arcyvą neįtrauti daugiau aplankų ar failų patogiau naudoti sąrašą, sukuriame exclude.txt

nano exclude.txt

įrašome, tai ko norime neįrraukti į archyvą:

abc
xyz
*.bak

Išsaugome. Dabar galime įvykdyti tokią komandą:

tar -cvf failovardas.tar /etc -X exclude.txt

2. Išskleisime tar failą:

tar -xvf failas.tar

Kad taupyti vietą naudojamas archyvų suspaudimas: gzip (galune tar.gz), bzip2 (tar.bz2). Kad išskleisti gzip (tar.gz galune) archyvus užtenka pridėti parametrą z:

tar -xzvf failas.tar.gz

Išskleisime tar.bz2 failus pridedami parametrą j:

tar -xjvf failas.tar.bz2

Parametrų paaiškinimas (en):

  • -x : Extract a tar ball.
  • -v : Verbose output or show progress while extracting files.
  • -f : Specify an archive or a tarball filename.
  • -j : Decompress and extract the contents of the compressed archive created by bzip2 program (tar.bz2 extension).
  • -z : Decompress and extract the contents of the compressed archive created by gzip program (tar.gz extension).

Jei norime iš archyvo išskleisti tik vieną failą, pvz. foo.txt :

tar -xvf failas.tar foo.txt
tar -xzvf failas.tar.gz foo.txt
tar -xjvf failas.tar.bz2 foo.txt

arba specifinį iš tam tikros direktorijos, pvz. etc/resolv.conf:

tar -xvf failas.tar etc/resolv.conf
tar -xzvf failas.tar.gz etc/resolv.conf
tar -xjvf failas.tar.bz2 etc/resolv.conf

Jei norime iš archyvo išskleisti tam tikrą vieną aplanką, pvz etc aplanką:

tar -xvf failas.tar etc
tar -xzvf failas.tar.gz etc
tar -xjvf failas.tar.bz2 etc

Tiek trumpai.

Kviečiu įvertinti įrašą!
[Viso: 0 Vidurkis: 0]

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

+ 47 = 50